SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý tài sản trí tuệ
Sáng ngày 05/11/2019, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý tài sản trí tuệ” từ ngày 5-6/11/2019 nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý tài sản trí tuệ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, hỗ trợ và hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khai thác tốt tài sản trí tuệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp bồi dưỡng có ông Trương Hoàng Phương – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Trần Giang Khuê - Văn Phòng phía Nam, Cục Sở hữu trí tuệ, đại diện các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nội dung lớp bồi dưỡng xoay quanh bốn chuyên đề về tổng quan và vai trò của quyền sở hữu trí tuệ; thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý và khai thác tài sản trí tuệ.

Ông Trương Hoàng Phương - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

  Ông Trần Giang Khuê - Văn phòng phía Nam, Cục Sở Hữu trí tuệ trình bày tại lớp bồi dưỡng.

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Qua lớp bồi dưỡng này, học viên đã được trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về quản lý tài sản trí tuệ để khai thác tốt tài sản trí tuệ ở đơn vị.

ctngoc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ