SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Kiểm tra lắp đặt thiết bị thực hiện dự án “Ứng dụng máy CNC 5 trục cấp phôi tự động trong gia công sản phẩm gỗ”
Ngày 14/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra việc lắp đặt thiết bị thực hiện dự án “Ứng dụng máy CNC 5 trục cấp phôi tự động trong gia công sản phẩm gỗ” tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc (Công ty), dự án do Ông Lê Chí Thiện – Giám đốc Công ty làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng năng suất sản xuất hơn 50%, giảm công nhân sản xuất khoảng 50%, giảm chi phí điện sản xuất 25% cho một quy trình và tăng chất lượng sản phẩm (độ chính xác của sản phẩm đạt từ 0,5 đến 1mm).

Công ty đã tiến hành lắp đặt máy gia công CNC 5 trục SSM-1800H đúng theo thuyết minh dự án và đưa vào vận hành thử. Hiện tại Công ty tiếp tục theo dõi kết quả kinh tế kỹ thuật khi vận hành máy, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để so sánh với kết quả dự kiến của dự án.

Đoàn kiểm tra đánh giá dự án đảm bảo tiến độ, đây là dự án được hỗ trợ bởi Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 – 2020 của thành phố Cần Thơ.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ