SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đánh giá giữa kỳ đề tài: “Ứng dụng xạ trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB-IVA bằng máy xạ trị ngoài Cobalt 60 phối hợp xạ trị áp sát với suất liều cao nạp nguồn sau với mô phỏng lập kế hoạch xạ trị 3D”
Sáng ngày 22/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng Khoa học và công nghệ đánh giá giữa kỳ đề tài: “Ứng dụng xạ trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IIB-IVA bằng máy xạ trị ngoài Cobalt 60 phối hợp xạ trị áp sát với suất liều cao nạp nguồn sau với mô phỏng lập kế hoạch xạ trị 3D” do BSCKII. Trần Thanh Phong và BSCKII. Nguyễn Trường Giang đồng chủ nhiệm. Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi đánh giá giữa kỳ.

Qua thời gian triển khai nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đã thực hiện một số nội dung: Mô tả một số đặc điểm bệnh nhân, khảo sát liều xạ trên thể tích bướu và cơ quan lành xung quanh. Khám và ghi nhận đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu. Khám và ghi nhận vào phiếu thu nhập số liệu 84 bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Khảo sát điều xạ trên thể tích bướu và cơ quan lành trên phần mềm lập kế hoạch điều trị 3D. Bác sĩ điều trị đặt bộ áp cổ tử cung và âm đạo để tiến hành xạ trị áp sát, kỹ sư tính toán liều xạ bằng phần mềm lập kế hoạch chuyên về xạ trị 3D. Sau khi hai khâu này hoàn tất, bệnh nhân sẽ được xạ trị áp sát. Đánh giá kết quả điều trị, độc tính tái phát, sống còn trong 2 năm. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Thành viên hội đồng.

Nhóm nghiên cứu.

Dự kiến công việc cần thực hiện trong thời gian tới: tiếp tục thu thập số liệu đánh giá đáp ứng, sống còn, tái phát, các độc tính và biến chứng điều trị; nhập số liệu phần mềm thống kê y học, phân tích số liệu và viết báo cáo.

Hội đồng đánh giá nội dung thực hiện theo sát đề cương, tiến độ thực hiện còn chậm, và đồng ý cho ban chủ nhiệm gia hạn thêm thời gian thực hiện. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại một số nội dung theo góp ý của các thành viên hội đồng.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ