SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài: “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ: thực trạng và giải pháp cải thiện”
Sáng 03/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá giữa kỳ đề tài “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ: thực trạng và giải pháp cải thiện” do CN Nguyễn Mỹ Thuận và TS. Nguyễn Quốc Nghi đồng chủ nhiệm. Hiệp Hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp đánh giá giữa kỳ.

Qua thời gian triển khai, đề tài đã tiến hành các nội dung: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh doanh thua lỗ của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian 3 năm trở lại đây; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ; phân tích nguyên nhân thua lỗ của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thành viên hội đồng

Nhóm nghiên cứu.

Dự kiến nội dung thực hiện trong thời gian tới: phân tích, tổng hợp các nguyên nhân dẫn đến thua lỗ của doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ; phân tích tác động của chính sách đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ; đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghệp trên địa bàn TP cần Thơ.

Hội đồng đánh giá đề tài thực hiện đúng tiến độ và nội dung nghiên cứu, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa và bổ sung thêm một số nội dung theo như góp ý của thành viên hội đồng.

Sở KH&CN Cần Thơ (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ