SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
Tuần 50

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

09/12/2019

-  PGĐ An đi học ngoài TP (từ 07.12 đến 10.12)

- 13g30: tiếp và làm việc với TLS Canada tại TPHCM tại Phòng khánh tiết, UBND TP (PGĐ Hoàng Phương)

- 14g: Dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương, Lãnh đạo VP)

Thứ ba

10/12/2019

- 8g: Họp Đảng uỷ (Mời BCH Đảng uỷ dự)

- 14g: dự Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại HT UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Họp Chi bộ VP Sở tại HT Sở (mời các đồng chí Đảng viên Chi bộ VP Sở dự)

Thứ tư

11/12/2019

- 8g30: hội nghị khoa học thủy sản – 2019 tại HT Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ (PGĐ An)

- 13g30: dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư tại HT các băn xây dựng Đảng Thành uỷ (Đ/c Quang)

Thứ năm

12/12/2019

- 8g: họp đánh giá BGĐ tại HT Sở (BCH Đảng ủy, đại diện Công đoàn, đại diện đoàn thanh niên, trưởng phòng, trưởng đơn vị)

- 7h30, họp HĐND huyện Phong Điền Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kỳ họp thứ 13 tại HT Huyện uỷ huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương) (Từ ngày 21.12-13.12)

- 14g: toạ đàm đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn TPCT tại HT TTXT ĐTTM & HCTL (PGĐ An)

Thứ sáu

13/12/2019

- 7g30: Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 tại KS Cửu Long (Đ/c Quang – CTCĐ)

Lịch trực CQ

- Thứ 2: VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ