SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019)
Tuần 50

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

09/12/2019

-  PGĐ An đi học ngoài TP (từ 07.12 đến 10.12)

- 13g30: tiếp và làm việc với TLS Canada tại TPHCM tại Phòng khánh tiết, UBND TP (PGĐ Hoàng Phương)

- 14g: Dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương, Lãnh đạo VP)

Thứ ba

10/12/2019

- 8g: Họp Đảng uỷ (Mời BCH Đảng uỷ dự)

- 14g: dự Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại HT UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 14g: Họp Chi bộ VP Sở tại HT Sở (mời các đồng chí Đảng viên Chi bộ VP Sở dự)

Thứ tư

11/12/2019

- 8g30: hội nghị khoa học thủy sản – 2019 tại HT Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ (PGĐ An)

- 13g30: dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư tại HT các băn xây dựng Đảng Thành uỷ (Đ/c Quang)

Thứ năm

12/12/2019

- 8g: họp đánh giá BGĐ tại HT Sở (BCH Đảng ủy, đại diện Công đoàn, đại diện đoàn thanh niên, trưởng phòng, trưởng đơn vị)

- 7h30, họp HĐND huyện Phong Điền Khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kỳ họp thứ 13 tại HT Huyện uỷ huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương) (Từ ngày 21.12-13.12)

- 14g: toạ đàm đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn TPCT tại HT TTXT ĐTTM & HCTL (PGĐ An)

Thứ sáu

13/12/2019

- 7g30: Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 tại KS Cửu Long (Đ/c Quang – CTCĐ)

Lịch trực CQ

- Thứ 2: VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ