SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 11/2019

[13/12/2019 10:01]

Thông tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO.

Biển báo giao thông điện tử

Ngày 15/10/2019, Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo bổ sung Quy định Ủy ban (EU) số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về việc phân loại cáclớp hiệu suất về độ chói của biển báo giao thông điện tử dựa theo EN 12966. Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu của thị trường và phù hợp với thực tế. Thời gian dự kiến thông qua vào quý I năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào quý II năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 14/12/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_5639_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/685

Xe hybrid và xe điện

Ngày 19/9/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn về an toàn đối với xe hybrid và xe điện. Cụ thể, dự thảo sẽ quy định các yêu cầu âm thanh tối thiểu đối với xe hybrid và xe điện, cho phép các nhà sản xuất xe hybrid và xe  điện tự xây dựng một số âm thanh cảnh báo cho người đi bộ. Hành động này dựa trên kiến nghị về xóa bỏ giới hạn số loại âm thanh mà nhà sản xuất có thể chọn để cài đặt trong xe. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 01/11/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_5159_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1526

Xe chở khách

Ngày 17/10/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật Sử dụng năng lượng. Cụ thể, để ứng phó với sự gia tăng tiêu thụ năng lượng trong khoảng thời gian gần đây trong lĩnh vực giao thông ở Nhật Bản, các quy định trong Đạo luật về hiệu suất năng lượng đối với xe chở khách sẽ được điều chỉnh và bổ sung. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian thông qua vào tháng 12/2019. Thời gian có hiệu lực vào khoảng mùa xuân năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến vào 16/12/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

 https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_5717_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/636

Thiết bị y tế

Ngày 30/9/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật về thiết bị y tế. Cụ thể:

- Khi có sự gián đoạn nguồn cung đối với các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các nhà sản xuất và nhập khẩu thiết bị sẽ phải báo cáo với Bộ trưởng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc.

- Dự thảo sẽ điều chỉnh và bổ sung các quy định liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm thiết bị y tế để tránh việc quáng cáo sai lệch, gây nhầm lẫn thông tin hoặc quảng cáo với mục đích không phải thương mại.

Chưa xác định thời gian thông qua và thời gian có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến vào 29/11/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_5309_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/861

Lốp xe ô tô

Ngày 24/9/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Quy định về việc đo lường hiệu quả tiêu thụ năng lượng và ghi nhãn của lốp ô tô. Cụ thể, sẽ sửa đổi quy định về hiệu quả tiêu thụ năng lượng tối thiểu và mở rộng phạm vi điều chỉnh của quy định đối với lốp xe. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian thông qua. Thời gian có hiệu lực vào 01/1/2020. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến vào 23/11/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_5249_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/859

Mỹ phẩm

Ngày 24/9/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định về cách dán nhãn hướng dẫn sử dụng đối với sản phẩm mỹ phẩm. Cụ thể sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất gây dị ứng bắt buộc phải ghi rõ trên nhãn hướng dẫn sử dụng nếu chất đó:

- Có nồng độ cao hơn 0,01% trong sản phẩm làm sạch

- Có nồng độ cao hơn 0,001% trong sản phẩm lưu lại trên da

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian thông qua và thời gian có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý kiến vào 23/11/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://www.knowtbt.kr

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/860

Điều khiển nguồn

Ngày 17/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia của về an toàn đối với thiết bị điều khiển nguồn từ xa. Cụ thể, Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điều khiển nguồn với điện áp không vượt quá giới hạn của mạch TNV và hoạt động thông qua mạng viễn thông. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo an toàn. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý vào 16/12/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5726_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1397

Chất tẩy rửa công nghiệp

Ngày 16/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về giới hạn hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong các chất tẩy rửa công nghiệp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý vào 15/12/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5658_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1383

Lớp phủ xe ô tô

Ngày 16/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về giới hạn các chất có hại trong lớp phủ xe ô tô. Cụ thể, Tiêu chuẩn này sẽ quy định các điều khoản và định nghĩa, phân loại sản phẩm, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, đóng gói và ghi nhãn đối với các chất có hại cho con người và môi trường được sử dụng trong các lớp phủ xe ô tô. Tiêu chuẩn sẽ áp dụng đối với các chất sau đây: các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), bốn loại dẫn xuất của benzen, halohydrocarbons tổng hợp, ete glycol và este tổng hợp, bốn loại kim loại nặng (Pb, Cd, Cr6 +, Hg). Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý vào 15/12/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5661_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1385

Máy đo nhãn khoa

Ngày 01/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với dụng cụ nhãn khoa. Cụ thể, tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định nghĩa, yêu cầu và phương pháp thử của máy đo nhãn khoa kỹ thuật số. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 24 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý vào 30/11/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5335_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1374

 

 (Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Mọi góp ý đối với các dự thảo trên xin gửi về:

Văn phòng TBT Cần Thơ

Số 02 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 Email: cantho@tbt.gov.vn

 Điện thoại: 0292 2 246 066

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ