SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất rau non (rau baby) an toàn cho vùng rau thành phố Cần Thơ”
Ngày 18/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất rau non (rau baby) an toàn cho vùng rau thành phố Cần Thơ” do ThS Lê Thị Thúy Kiều làm chủ nhiệm, Trung tâm Dịch vụ KH&CN Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của dự án là nhằm đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận, từ đó tổ chức sản xuất, tạo kênh phân phối, tiêu thụ, đáp ứng như cầu tiêu dùng về sản phẩm rau an toàn.

Dự án đã hoàn thành một số nội dung như: điều tra hiện trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn và nhận thức, hành vi người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận; chuyển giao các quy trình trồng rau non an toàn ứng dụng công nghệ theo tiêu chuẩn VIETGAP; tổ chức chuyển giao, nhân rộng mô hình đảm bảo tính bền vững của mô hình sau khi dự án kết thúc; đăng ký sản phẩm đạt chuẩn an toàn, kết nối doanh nghiệp; và xây dựng chuỗi cung ứng rau an toàn tại thành phố Cần Thơ.

Trước những kết quả mà dự án mang lại, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn và nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh khác tại buổi nghiệm thu:

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (tdkhiem)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ