SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020)
Tuần 01

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

30/12/2019

- 8g: Giám đốc Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 điểm tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP

- 9g30: PGĐ Hoàng Phương dự Lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu TPCT năm 2019 điểm tại HT Sở Công Thương

- 14g: PGĐ Hoài Phương dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 điểm tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP

Thứ ba

31/12/2019

- 7g30: PGĐ Hoài Phương dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2019 điểm tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành uỷ Cần Thơ

- 8g: PGĐ An dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 điểm tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP

- 8g: PGĐ Hoàng Phương dự công bố điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn TP Cần Thơ điểm tại HT Sở Công Thương

- 14g: Họp Đảng uỷ điểm tại HT Sở (Mời BCH Đảng ủy, chủ tịch Công đoàn dự)

- 19g: Ban Giám đốc dự chương trình nghệ thuật "Cần Thơ - Chào năm mới 2020" điểm tại Công viên Lưu Hữu Phước

Thứ tư

01/01/2020

- Nghỉ Tết Dương lịch (Trực lễ theo lịch phân công)

Thứ năm

02/01/2020

- Làm việc bình thường

Thứ sáu

03/01/2020

- 7g30: PGĐ Hoàng Phương dự và chủ trì Hội nghị giao ban Khối Ứng dụng điểm tại HT TT KH&CN tỉnh Tây Ninh

Lịch trực CQ

- Thứ 2: VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ