SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
Ngày đăng: 03/01/2020

THỨ HAI: ngày 06/01/2020

- 08 giờ 00’: Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, đơn vị họp giao ban điểm tại Hội trường Sở.

- 14 giờ 00’: PGĐ Hoàng Phương dự Tổng kết công tác Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi TPCT 2019 điểm tại Trung tâm dịch vụ Việc làm Thanh niên.

THỨ BA: ngày 07/01/2020

- 9 giờ 00’: PGĐ An họp giải quyết xin nghỉ việc của công chức điểm tại Hội trường Sở. Mời ông Phạm Hoàng Dũng, ông Bá Quang, bà Ngọc Thùy, bà Thùy Dung dự.

- 14 giờ 00’: PGĐ Hoài Phương dự Phiên họp thứ 2 hội đồng trường đại học kỹ thuật công nghệ điểm tại Trường đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ.

THỨ TƯ: ngày 08/01/2020

- 08 giờ 00’: Họp chi bộ điểm tại Hội trường Sở. Mời Các đồng chí Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự.

- 14 giờ 00’: Họp Đảng ủy mở rộng điểm tại Hội trường Sở. Mời Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên dự.

THỨ NĂM: ngày 09/01/2020

- Làm việc bình thường.

THỨ SÁU: ngày 10/01/2020

- 08 giờ 00’: PGĐ Hoài Phương, P. QLKH, VP họp Hội đồng xét giao tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố đề tài “Nghiên cứu kết quả điều trị gãy lún thân đốt sống ngực và thắt lưng bằng phương pháp bơm xi măng sinh học không sử dụng bóng qua da để tái tạo lại thân đốt sống của người bệnh được điều trị tại bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ” điểm tại Hội trường Sở.

- 14 giờ 00”: PGĐ Hoài Phương, P. QLKH họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố bổ sung thực hiện năm 2020 - Lĩnh vực KHXHNV điểm tại Hội trường Sở.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ