SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
Ngày đăng: 04/01/2020

THỨ HAI: ngày 06/01/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc, các Phó Giám đốc họp giao ban với Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị trực thuộc . Điểm tại Hội trường Sở.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Tổng kết công tác Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi TPCT 2019. Điểm tại Trung tâm dịch vụ Việc làm Thanh niên.

 

THỨ BA: ngày 07/01/2020

- 7 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00’ Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp xử lý vi phạm đối với công chức. Điểm tại Hội trường Sở (Mời thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 231/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 11 năm 2019 dự họp).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và 08 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự phiên họp thứ 2 Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Điểm tại phòng họp số 1, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

 

THỨ TƯ: ngày 08/01/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín dự họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã Nhân Ái, xã Tân Thới, huyện Phong Điền đạt nông thôn mới nâng cao. Điểm tại phòng họp số 3, Văn phòng UBND TP.

- 8 giờ 00’ Họp Chi bộ Văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các đồng chí đảng viên).

- 14 giờ 00’ Giám đốc, các Phó Giám đốc họp Đảng ủy mở rộng. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các đồng chí BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên).

 

THỨ NĂM: ngày 09/01/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín nghe báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và các vướng mắc khó khăn của Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Mời Chánh Văn phòng, các phòng có liên quan Sở. Điểm tại Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- 13 giờ 30’  Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 10/01/2020

- 8 giờ 00’ Giám đốc Ngô Anh Tín nghe báo cáo về Chương trình gặp mặt các nhà khoa học năm 2020; nguồn kinh phí sự nghiệp phân bổ cho các đơn vị (giao CVP chủ trì phối hợp với các đơn vị, phòng có lien quan tổng hợp nội dung). Điểm tại phòng họp sở.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng xét giao tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố đề tài “Nghiên cứu kết quả điều trị gãy lún thân đốt sống ngực và thắt lưng bằng phương pháp bơm xi măng sinh học không sử dụng bóng qua da để tái tạo lại thân đốt sống của người bệnh được điều trị tại bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (Phòng QLKH, VP cùng dự).

- 13 giờ 30’ Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ