SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Sự thay đổi huyết áp ở bệnh nhân trong cơn tim nhanh kịch phát trên thất có gây triệu chứng ngất
Nghiên cứu do đồng tác giả Phan Đình Phong - Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, Nguyễn Hữu Long - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện.

 

Ảnh minh họa.

Nghiên cứu nhằm mục tiêu thay đổi huyết áp trong cơn tim nhanh kịch phát trên thất (NNKPTT) gây triệu chứng ngất có so sánh với các trường hợp cơn tim nhanh không gây triệu chứng này.

Nghiên cứu 32 bệnh nhân có cơn NNKPTT được thăm dò điện sinh lý tim và điều trị triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio. Huyết áp động mạch đo bằng phương pháp xâm nhập tại động mạch đùi phải được ghi nhận mỗi 5 giây/lần trong 30 giây duy trì cơn nhịp nhanh và tại thời điểm 2 phút sau kết thúc cơn. Sự thay đổi huyết áp được so sánh giữa nhóm có triệu chứng ngất/ thỉu (16 bệnh nhân) và nhóm không có triệu chứng này (16 bệnh nhân). Nghiên cứu được tiến hành tại Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, về cơ chế cơn tim nhanh: 16 cơn tim nhanh vào lại nút nhĩ thất và 16 cơn tim nhanh vào lại nhĩ thất. Huyết áp động mạch trong cơn ở nhóm có thỉu hoặc ngất tại thời điểm 05, 10, 20, 30 giây sau khởi phát cơn tương ứng: huyết áp tâm thu (HATT) là 76,4 ±18,3 mmHg; 87,4 ± 21,2 mmHg; 97,3 ± 21,5 mmHg; 99,9 ± 23,5 mmHg; huyết áp tâm trương là (HATTr) 59,1 ± 12,2 mmHg; 66,4 ± 12,8 mmHg; 71,1 ± 12,8 mmHg; 71,1 ± 14,4 mmHg; và huyết áp trung bình là (HATB) 64,3 ±13,6 (mmHg); 72,7 ± 14,9 (mmHg); 78,7 ± 14,6 (mmHg); 80,1 ± 16,4 (mmHg). Huyết áp trong cơn ở nhóm không có ngất hoặc thỉu tại thời điểm 05, 10, 20, 30 giây sau khởi phát cơn tim nhanh tương ứng: HATT là 102,3 ± 22 mmHg; 103,4 ± 17,2 mmHg; 112,9 ± 14,5 mmHg; 114,2 ± 15,1 mmHg; HATTr là 68,2 ± 9 mmHg; 69,1 ± 7,4 mmHg; 74 ± 7,7 mmHg; 72,6 ± 7,2 mmHg; HATB là 79,7 ± 12,8 mmHg; 80,5 ± 9,5 mmHg; 87,1 ± 8,2 mmHg; 86,4 ± 8,0 mmHg. Huyết áp tâm thu, tâm trương và trung bình trong cơn tim nhanh gây ngất/thỉu giảm nhiều hơn ý nghĩa so với ở nhóm không gây triệu chứng này ở thời điểm sau 05 giây đầu tiên, p<0,05. Có sự giảm huyết áp tâm thu/tâm trương/trung bình nhiều hơn trong cơn tim nhanh kịch phát trên thất gây ngất/thỉu so với trong cơn tim nhanh không gây ra các triệu chứng này. Sự khác biệt đặc biệt rõ nhất ở thời điểm 5 giây đầu tiên sau khi xuất hiện cơn tim nhanh.><0,05. Có sự giảm huyết áp tâm thu/tâm trương/trung bình nhiều hơn trong cơn tim nhanh kịch phát trên thất gây ngất/thỉu so với trong cơn tim nhanh không gây ra các triệu chứng này. Sự khác biệt đặc biệt rõ nhất ở thời điểm 5 giây đầu tiên sau khi xuất hiện cơn tim nhanh.

Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, số 83/2018 (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ