SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020
Tuần 03 - 04, Đăng ngày: 17/01/2020

THỨ HAI: ngày 20/01/2020 (nhằm 26 ÂL)

- 8 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 05giờ15: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương viếng nghĩa trang liệt sĩ và viếng tượng đài Bác Hồ. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ, công viên Ninh Kiều (TTƯD cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc thăm và chúc Tết cán bộ hưu trí (đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng dự)

THỨ BA: ngày 21/01/2020 (nhằm 27 ÂL)

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp mặt đảng viên, tổng kết hoạt động năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên dự)

- 15 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự triển khai, quán triệt, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Điểm tại Hội trường Sở (Mời toàn thể công chức, viên chức cùng dự)

- 19giờ00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Khai mạc đường hoa và đường đèn nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020. Điểm tại giao lộ Hòa Bình và Võ Văn Tần.

THỨ TƯ: ngày 22/01/2020 (nhằm 28 ÂL)

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 23/01/2020 (nhằm ngày 29 ÂL)

- Nghỉ Tết.

- Trực cơ quan: (Theo lịch phân công)

 

THỨ SÁU: ngày 24/01/2020 (nhằm ngày 30 ÂL)

- Nghỉ Tết.

- Trực cơ quan: (Theo lịch phân công)

- 20 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Canh Tý 2020”. Điểm tại Công viên Lưu Hữu Phước.

 

THỨ BẢY: ngày 25/01/2020 (nhằm mùng 01 ÂL)

- Nghỉ Tết.

- Trực cơ quan: (Theo lịch phân công)

 

CHỦ NHẬT: ngày 26/01/2020 (nhằm mùng 02 ÂL)

- Nghỉ Tết.

- Trực cơ quan: (Theo lịch phân công)

 

THỨ HAI: ngày 27/01/2020 (nhằm mùng 03 ÂL)

- Nghỉ Tết.

- Trực cơ quan: (Theo lịch phân công)

 

THỨ BA: ngày 28/01/2020 (nhằm mùng 04 ÂL)

- Nghỉ bù.

- Trực cơ quan: (Theo lịch phân công)

 

THỨ TƯ: ngày 29/01/2020 (nhằm mùng 05 ÂL)

- Nghỉ bù.

- Trực cơ quan: (Theo lịch phân công)

 

THỨ NĂM: ngày 30/01/2020

 - 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 31/01/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ