SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiên cứu về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Đối tượng được sử dụng và bảo hộ làm nhãn hiệu âm thanh
Bước sang thế kỷ 21, một trong những loại nhãn hiệu phi truyền thống được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là dùng cho sản phẩm công nghệ, dịch vụ giải trí là nhãn hiệu âm thanh.

Ảnh minh họa.

Số lượng các nước chấp nhận bảo hộ loại hình nhãn hiệu này ngày càng tăng, ngoài ra, thông qua các hiệp định thương mại tự do các nước phát triển cũng yêu cầu các nước đang phát triển phải bảo hộ loại hình nhãn hiệu này. Là loại nhãn hiệu phi truyền thống mới được đưa vào bảo hộ ở một số nước, việc đăng ký nhãn hiệu âm thanh vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, trong đó trước tiên cần xác định các loại dấu hiệu âm thanh có thể được sử dụng và bảo hộ làm nhãn hiệu.

Bài viết giới thiệu quy định pháp luật và thực tiễn sử dụng các dấu hiệu âm thanh làm nhãn hiệu của một số quốc gia trên thế giới nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về loại hình nhãn hiệu mới này./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn

www.noip.gov.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ