SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ từ ngày 01/02/2020 đến ngày 07/02/2020 (Lịch điều chỉnh lần 1)
Tuần 05, Đăng ngày: 01/02/2020

THỨ BẢY: ngày 01/02/2020

- 7 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

CHỦ NHẬT: ngày 02/02/2020

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương đi công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội (2 ngày từ 02/02 đến 03/02)

THỨ HAI: ngày 03/02/2020

 - 8 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 04/02/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương nghe báo cáo về tình hình đặt hàng sản xuất bộ Kit phát hiện nhanh chủng virus Corona mới. Mời Sở Y tế, các nhà khoa học chuyên ngành, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật TĐC, Đ/c Dũng – TP. QLCN&CN đề xuất, Cty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa chuẩn bị nội dung báo cáo. Điểm tại Hội trường Sở.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 05/02/2020

- 8 giờ 00”: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo 389/TP. Điểm tại Cục Quản lý thị trường TPCT.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 06/02/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Điểm tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. (Đ/c Dũng TP. QLCN&CN, Đ/c Xa TP. QLKH, VP cùng dự)

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc với Trung tâm Thông tin KH&CN về nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở.

- 9 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp giải quyết xin nghỉ việc của công chức. Điểm tại Hội trường Sở. (Đ/c Phạm Hoàng Dũng, Đ/c Bá Quang, Đ/c Ngọc Thùy, Đ/c Thùy Dung cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp góp ý bổ nhiệm lại cán bộ. Mời Ban tổ chức Thành ủy, Đảng ủy khối CQDCĐ, Sở Nội vụ. Điểm tại Hội trường Sở. (Lãnh đạo các phòng, đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng dự)

THỨ SÁU: ngày 07/02/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín đi công tác tại TP Hồ Chí Minh (Cả ngày)

- 14 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng Tuyển chọn Đề tài Chọn tạo dòng gà thịt thả vườn Cần Thơ bằng phương pháp chỉ thị phân tử”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, Văn phòng, TT.Thông tin cùng dự)

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ