SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020
Tuần 06, Đăng ngày: 07/02/2020

THỨ HAI: ngày 10/02/2020

 - 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp chi bộ điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên chi bộ Văn phòng Sở cùng dự).

- 15 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Đảng ủy điểm tại Hội trường Sở. (Mời Ban chấp hành Đảng ủy cùng dự)

THỨ BA: ngày 11/02/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp thẩm tra Chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp của Nông trường Sông Hậu để thực hiện chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên điểm tại Hội trường Sở Tài chính.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp thành phố dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao tại thành phố Cần Thơ” điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, TTUD, TTTT cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 12/02/2020

 - 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp xét thi đua khen thưởng và nâng lương trước hạn điểm tại Hội trường Sở (mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 16/QĐ-SKHCN và Quyết định số 17/QĐ-SKHCN cùng dự)

THỨ NĂM: ngày 13/02/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Điểm tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. (Đ/c Dũng TP. QLCN&CN, Đ/c Xa TP. QLKH, VP cùng dự).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sửa lỗi ghép cặp ADN (MMR) trong ung thư đại-trực tràng tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ” điểm tại Hội trưởng Sở (P.QLKH, VP cùng dự)

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Thẩm định nội dung và kinh phí đề tài “Nghiên cứu tình hình dậy thì và một số vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản của nữ học sinh trung học cơ sở thành phố Cần Thơ” điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP cùng dự)

THỨ SÁU: ngày 14/02/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống cá sát sọc (Pangasius macronema)” điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP cùng dự).

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 điểm tại Văn phòng Thành ủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự hội thảo khoa học chủ đề: Hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp ở TP Cần Thơ thực trạng và giải pháp cải thiện điểm tại KS Kim Thơ.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ