SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tại sao AI có thể sớm cải thiện sức khỏe
Trong tương lai gần, các thuật toán thông minh có thể giúp bệnh nhân hiểu được những gì họ truy cập thông qua cổng thông tin bệnh nhân – là đường dẫn truyền thông tin y tế cho bệnh nhân. Tiềm năng của lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) đã chứng minh có khả năng giải thích kỹ thuật dễ hiểu.

Một chatbot khác có tên là Bold360ai đang được bán cho các doanh nghiệp để giải thích ngôn ngữ phức tạp cho khách hàng của họ. Khi Bold360ai thông báo có các cuộc hội thoại bằng văn bản, nó nhớ lại ngữ cảnh. Do đó, để tin rằng các thuật toán AI tương tự trò chuyện có thể giải thích ngôn ngữ y tế trong ngữ cảnh?

Chatbots như thế này có thể có một hiệu ứng rất lớn. Hãy tưởng tượng các bác sĩ chỉ tập trung vào câu hỏi phức tạp nhất của bệnh nhân; và bệnh nhân hiểu thấu đáo thông tin y tế của họ.

Và NLP có thể được mở rộng hơn nữa đối với các câu hỏi của bệnh nhân, giống như các câu hỏi mà bệnh nhân hiện đang điền thường xuyên ở phòng chờ.

www.siemens-healthineers.com (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ