SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Sản xuất dịch đạm, dịch mắm, nước mắm ngắn ngày từ phụ phẩm thủy sản (tôm) bằng công nghệ lên men sinh học”
Sáng ngày 20/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Sản xuất dịch đạm, dịch mắm, nước mắm ngắn ngày từ phụ phẩm thủy sản (tôm) bằng công nghệ lên men sinh học” do Thạc sĩ Trần Quốc Huy - Trường đại học Công nghệ Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm. Công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi đánh giá.

Nghiên cứu nhằm mục tiêu ứng dụng dịch ép đầu tôm vào làm nước mắm bằng công nghệ lên men sinh học.

Thành viên hội đồng. 

Thành viên hội đồng và đại biểu tham dự.

Qua thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng thành công công nghệ lên men nước mắm từ phụ phẩm đầu tôm bằng công nghệ sinh học. Qua đó đã xử lý được nguồn phụ phẩm của nhà máy chế biến thủy sản, tạo ra môi trường an toàn và phát triển bền vững.

Nhóm nghiên cứu.

Công ty Cổ phần Công nghệ 3 Con Tôm.

Kết quả nghiên cứu sẽ là tiền đề cho việc phát triển mở rộng sản xuất dịch đạm, dịch nắm, nước mắm và khai thác vùng nguyên liệu phế phẩm đầu tôm dồi dào tại đồng bằng sông Cửu Long.

Hội đồng đã đánh giá cao tính ứng dụng của nghiên cứu.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ