SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020
Tuần 09, Đăng ngày: 28/02/2020

THỨ HAI: ngày 02/03/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban điểm tại Hội trường Sở (Lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA: ngày 03/03/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc với Ban Giám đốc và Cán bộ chủ chốt của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. (Trung tâm Kỹ thuật TĐC chuẩn bị các nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động 2 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 3; Công tác bố trí, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ) điểm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. (Đ/c Hải – PCCT Chi cục TĐC, VP cùng dự)

- 7 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An đi học (Đến hết tuần)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 04/03/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: ngày 05/03/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng quy hoạch thành phố thông qua nhiệm vụ quy hoạch phát triển thành phố thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn 2050 điểm tại Hội trường UBND TP.

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương tiếp đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đến làm việc tại Trung tâm Ứng dụng điểm tại Trung tâm Ứng dụng TB KH&CN Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới TP Cần Thơ điểm tại Phòng họp số 3, VP UBND TP.

 

THỨ SÁU: ngày 06/03/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương  họp tổ thẩm định đề tài: Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Rhodococcus sp. phân hủy các hợp chất hữu cơ có vòng thơm trong nguồn nước thải"  điểm tại Hội trường Sở  (P.QLKH, VP cùng dự)

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương  họp thẩm định đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ từ phế thải rau củ quả trong phát triển canh tác rau sạch” điểm tại Hội trường Sở  (P. QLKH, VP cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ