SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thông báo đến các sở, ban ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan như sau:

1. Bộ phận Một cửa sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cửa Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2020.

2. Tổ chức, cá nhân có như cầu thực hiện thủ tục hành chính, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: 02923 820674

Số fax: 02023 821471

Sở Khoa học và công nghệ trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được biết để thực hiện.

Xem văn bản gốc.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ