SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020
Tuần 10, Đăng ngày: 06/3/2020

THỨ HAI: ngày 09/03/2020

- 9 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Giám đốc Sở điểm tại phòng làm việc Giám đốc (Chánh Văn phòng cùng dự)

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ Văn phòng Sở điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên chi bộ Văn phòng Sở dự)

 

THỨ BA: ngày 10/03/2020

- 8 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Đảng ủy điểm tại Hội trường Sở (Mời Ban chấp hành Đảng ủy dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề tài "Xây dựng DNA mã vạch cây dâu Hạ Châu của TP. Cần Thơ" điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, Văn phòng cùng dự)

 

THỨ TƯ: ngày 11/03/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp về việc đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ điểm tại Hội trường Sở (P. QLCN&CN cùng dự)

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ “Nghiên cứu quy hoạch và các giải pháp khoa học và công nghệ để kiểm soát và hạn chế việc xây dựng các điểm dân cư tập trung tại các vùng sát bờ sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao nhằm tránh rủi ro và chỉnh trang lại đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ” điểm tại Hội trường Sở  (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, VP)

 

THỨ NĂM: ngày 12/03/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp thẩm định kinh phí Dự án KHCN “Hoàn thiện máy cắt plasma điều khiển số tự động phục vụ ngành cơ khí hỗ trợ tại thành phố Cần Thơ” điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 13/03/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Cờ Đỏ điểm tại Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

- 8 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương về triển khai kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2020 trên địa bàn thành phố điểm tại phòng họp trực tuyến, VP UBND TP.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2020 thuộc Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự).

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn TP. cần Thơ" điểm tại Hội trường Sở KH&CN (P.QLKH, Văn phòng, TT.Thông tin cùng dự).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Cần Thơ điểm tại Hội trường Sở NN&PTNT.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ