SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020
Tuần 12, Đăng ngày: 20/3/2020

THỨ HAI: ngày 23/03/2020

- 7 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 24/03/2020

- 7 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 25/03/2020

 - 7 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì dự án “Ứng dụng công nghệ CNC 4 đầu cắt cấp phôi tự động trong gia công gỗ” điểm tại Hội trường Sở (P. QLCN&CN, VP, TTTT, TTƯD cùng dự)

THỨ NĂM: ngày 26/03/2020

- 8 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 3 năm 2020 điểm tại phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND thành phố.

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Nghiên cứu tình trạng diện cắt vòng quanh qua phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng: kết quả theo dõi hai năm sau mổ” điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

THỨ SÁU: ngày 27/03/2020

- 7 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp công dân điểm tại UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp công dân điểm tại UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ