SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét và một số yếu tố liên quan tại xã Đak Ơ, tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Nghiên cứu do nhóm tác giả Nguyễn Văn Khởi, Lê Thành Đồng - Viện Sốt rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng TP. Hồ Chí Minh , Lê Thị Phương Mai - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương thực hiện.

 

Ảnh minh họa.

Người dân sống ở vùng sốt rét lưu hành nặng thường có miễn dịch với bệnh sốt rét, người mang ký sinh trùng (KST) sốt rét trong máu có mật độ thấp. Khi bị sốt rét triệu chứng lâm sàng thường không rõ, người dân vẫn đi làm việc, sinh hoạt bình thường có thể đó là nguồn lây cho người khác trong cộng đồng. Xét nghiệm KST sốt rét bằng kỹ thuật Real-Time PCR có thể phát hiện được những người mang KST sốt rét ở mật độ thấp dưới ngưỡng phát hiện của kính hiển vi hoặc test chẩn đoán nhanh góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống và loại trừ sốt rét tại địa phương.

Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ người dân nhiễm ký sinh trùng sốt rét và một số yếu tố liên quan tại xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Nghiên cứu cứu được thực hiện vào tháng 5- 8/2018 tại xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và tại labo của Viện Sốt rét – KST – CT TP. Hồ Chí Minh. Phỏng vấn đối tượng nghiên cứu theo bộ câu hỏi được soạn sẵn và thu thập mẫu máu bằng lam kính nhuộm giêm sa soi kính hiển vi và giấy thấm Whatman xét nghiệm phát hiện KST sốt rét bằng kỹ thuật Real-Time PCR. Đối với những đối tượng là trẻ em điều tra viên phỏng vấn cha, mẹ, anh, chị hoặc người thân khác trong gia đình. Số liệu thu thập được làm sạch và nhập vào máy tính được quản lý bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm Stata 12.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, kết quả phân tích cho thấy, tỷ lệ nhiễm KST sốt rét phát hiện bằng phương pháp giêm sa soi kính hiển vi chiếm (2,26%), trong đó KST sốt rét do P. falciparum (88,89%), P. vivax (11,11%). Phát hiện KST sốt rét bằng kỹ thuật Real-Time PCR tỷ lệ nhiễm (18,05%). Trong đó, KST sốt rét do P. falciparum (84,72%), P. vivax (12,50%) và KST sốt rét phối hợp P. falciparum + P.vivax (2,78%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ nhiễm KST sốt rét với giới tính, giao lưu biên giới và tiền sử đã từng mắc sốt rét p <0,05. Tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp bệnh sốt rét và truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh sốt rét tại các vùng sốt rét lưu hành nặng.

ctngoc

Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, tập 23, số 5/2019
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ