SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tạm thời ngưng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc tạm thời ngưng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xin vui lòng liên hệ “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại: 0374615322)

Văn phòng Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ