SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiên cứu mối liên quan nhân- quả và tối ưu hoá quy trình chiết xuất Anthocyanin từ đài hoa bụp giám ((HIBISCUSSABDARIFFA LINN.) bằng phần mềm thông minh
Nghiên cứu do nhóm tác giả Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Thể Trân, Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trường Đại học Y dược Cần Thơ thuwch hiện nhằm mục tiêu Tối ưu hóa quy trình chiết xuất đài hoa Bụp giấm giàu anthocyanin.

Bụp giấm (Hibiscus sabdariffa Linn.) là một loại cây bụi hàng năm, hoa của loại cây này đã được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền.Anthocyanins là hợp chất tự nhiên trong đài hoa, có vai trò quan trọng tạo nên màu sắc của nhiều bộ phận cây trồng. Ngoài ra, anthocyanin còn được quan tâm do có nhiều lợi ích về sức khoẻ như làm giảm bệnh mạch vành, cải thiện thị giác, chống oxy hóa và chống ung thư.... Bài báo này nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố đến quy trình chiết xuất anthocyanin với sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống phần mềm thông minh. Trong quá trình nghiên cứu, kỹ thuật toạ độ song song cho phép khảo sát mối liên quan nhân quả từ dữ liệu đầu vào của quy trình chiết xuất dược liệu đài hoa bụp giấm một cách trực quan, và công nghệ logic mờ-thần kinh đã được nhấn mạnh trong mô hình hóa và tối ưu hóa các điều kiện chiết xuất. Dược liệu Bụp giấm với bộ phận dùng là đài hoa. Áp dụng các phầm mềm thông minh trong nghiên cứu quy trình chiết xuất gồm: thiết kế mô hình thực nghiệm Taguchi OA bằng phần mềm Design-Expert, tối ưu hóa thông số bởi phần mềm BCPharsoft và thực nghiệm kiểm chứng.

Dữ liệu phân tích cho thấy hàm lượng anthocyanin toàn phần bị ảnh hưởng bởi 4 yếu tố khảo sát là nhiệt độ chiết, tỷ lệ dược liệu/dung môi, thời gian chiết và số lần chiết lặp lại.

Các thông số tối ưu của quy trình đã được xác định bao gồm: nhiệt độ chiết (60oC), tỷ lệ dược liệu/dung môi 1:30 g/mL, thời gian chiết (15 phút), chiết lặp lại 3 lần cho hàm lượng anthocyanin toàn phần cao nhất (1,278 mgC3G/g).

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, Số 13-14/2018
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ