SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 04/7/2020 đến ngày 10/7/2020
Tuần 27, đăng ngày 03/7/2020

THỨ BẢY: ngày 04/7/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

CHỦ NHẬT: ngày 05/7/2020

- Nghỉ.

THỨ HAI: ngày 06/7/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban chấp hành Đảng ủy (mở rộng). Điểm tại Hội trường Sở (Mời BCH Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư đoàn thanh niên tham dự).

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2021 - lĩnh vực An ninh trật tự. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 07/7/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2021 - lĩnh vực Y tế. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự).

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 08/7/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại hội trường UBND TP. (03 ngày, từ ngày 08.7 - 10.7).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội thảo khoa học “Đặc điểm dịch tễ học và các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại do bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại TP. Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Chi cục chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ thực hiện dự án “Hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong nước và đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài” thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLCN&CN cùng dự).

- 15 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ thực hiện dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ” thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLCN&CN cùng dự).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương và Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại HT UBND TP.

THỨ NĂM: ngày 09/7/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại hội trường UBND TP. (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 10/7/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại hội trường UBND TP. (Cả ngày)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp chi bộ văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên Chi bộ văn phòng Sở tham dự).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ