SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lễ ký kết hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2020-2025
Ngày 03/7/2020, tại Hội trường UBND thành phố Cần Thơ đã diễn ra buổi Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu của buổi Lễ ký kết nhằm củng cố, tăng cường mối liên kết, hợp tác một cách toàn diện trên các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới.

Nội dung ký kết tập trung hợp tác vào 10 lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; khoa học và công nghệ; tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; phát triển nguồn nhân lực; văn hóa nghệ thuật; phát triển thanh niên; hợp tác quốc tế; quốc phòng an ninh.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp triển khai 29 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quận huyện; phối hợp triển khai Dự án “Vườn ươm tạo doanh nghiệp công nghệ” tại thành phố Cần Thơ do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ; thực hiện dự án xây dựng mạng  thông tin khoa học và công nghệ khu vực đồng bằng song Cửu Long (mạng E. Mekong) đến nay đã xây dựng mô hình và quy chế phối hợp hoạt động các tỉnh/thành phố trong vùng; phối hợp triển khai dự án “100 thành phố chống chịu” (CRO); triển khai thực hiện nhiều hoạt động tọa đàm/tập huấn về khoa học và công nghệ.

Trong giai đọan sắp tới, hai bên củng cố tăng cường mối liên kết, hợp tác một cách toàn diện trên các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế vùng cũng như cả nước.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ