SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 06/6/2020 đến ngày 12/6/2020
Tuần 28, đăng ngày 10/7/2020

THỨ HAI: ngày 13/7/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Trung tâm kỹ thuật TĐC. Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc (Mời Giám đốc và kế toán Trung tâm kỹ thuật TĐC, Thành viên đoàn Thanh tra theo Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 24/4/2020 cùng dự).

THỨ BA: ngày 14/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2021 thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ, (2011-2020); Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-TLĐ và Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động TPCT.

THỨ TƯ: ngày 15/7/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân. Điểm tại Sở KH&CN.

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 16/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2021 thuộc lĩnh vực Y tế. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Huyện ủy huyện Phong Điền. (02 ngày, từ ngày 16.7 - 17.7)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở Công thương.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 17/7/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp tục dự kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Huyện ủy huyện Phong Điền. (02 ngày, từ ngày 16.7 - 17.7)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ