SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020
Tuần 29, đăng ngày 17/7/2020

THỨ HAI: ngày 20/7/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 21/7/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Tạp chí Vietnam Business Forum về phối hợp thực hiện chuyên đề: Cần Thơ cải thiện môi trường kinh doanh - Tiếp sức doanh nghiệp phát triển. Điểm tại Hội trường Sở.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp thống nhất phương án điều chuyển tài sản dự án. Điểm tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Tân, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ (Lãnh đạo TTƯD, KVip cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 22/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng ; giáo dục quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm 2020; sơ kết 05 năm công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020 và tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Hội trường Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Viện kinh tế - Xã hội (số 09, đường Hải Thượng Lãn Ông, Tân An)

THỨ NĂM: ngày 23/7/2020

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự hội thảo Sáng kiến chuỗi liên kết Mekong “Thực phẩm an toàn – Chất lượng”. Điểm tại Hội trường E, Trường ĐH Nam Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 24/7/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với đoàn kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điểm tại Hội trường Sở.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương đi công tác ngoài thành phố.

THỨ BẢY: ngày 25/7/2020

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội thảo khoa học các tiến bộ trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Điểm tại Khách sạn Vạn Phát Riverside.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 47. Điểm tại Trường Đại học y Hà Nội.

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ