SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020
Tuần 31, đăng ngày 31/7/2020

THỨ HAI: ngày 03/8/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 04/8/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính thành phố Cần Thơ. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 7 năm 2020 của UBND TP. Điểm tại Hội trường UBND TP.

THỨ TƯ: ngày 05/8/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

THỨ NĂM: ngày 06/8/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp xúc cử tri. Điểm tại thị trấn Phong Điền.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng Tuyển chọn đề tài “Phát triển mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

THỨ SÁU: ngày 07/8/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tiếp xúc cử tri. Điểm tại xã Trường Long, huyện Phong Điền.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ