SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho Nhãn hiệu “NHA KHOA Ninh Kiều BSCKII Nguyễn Thụy Bảo Trân”
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0349146 cho Nhãn hiệu “NHA KHOA Ninh Kiều BSCKII Nguyễn Thụy Bảo Trân” của chủ đơn Nguyễn Thụy Bảo Trân theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 387 tập B – Quyển 3 tháng 6/2020.

Mô tả nhãn hiệu:

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Madid thì số đăng bạ quốc tế): 4-0349146

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 28/4/2020

- Thời hạn hiệu lực: 22/9/2027

- Số đơn: 4-2017-30513

- Ngày nộp đơn:22/9/2017

- Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ: Nhóm 44: Khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt..

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: Số 9/2 Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 

IP VIET NAM (vtvanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ