SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tuyển chọn đề tài “Phát triển mô hình du lịch MICE tại TP.Cần Thơ”

[05/08/2020 15:17]

Sáng ngày 5/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức Hội đồng tuyển chọn đề tài “Phát triển mô hình du lịch MICE tại TP.Cần Thơ” do ông Nguyễn Khánh Tùng – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ và GS.TS. Võ Xuân Vinh – Viện Nghiên cứu Kinh doanh – Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh làm đồng chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi tuyện chọn 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá tiềm năng, hiện trạng du lịch MICE tại TP.Cần Thơ; xây dựng mô hình thí điểm du lịch MICE và triển khai vận hành thí điểm tại Cần Thơ; đề xuất giải pháp phát triển du lịch MICE tại TP. Cần Thơ, góp phần phát triển du lịch TP.Cần Thơ bền vững.

Thành viên hội đồng  

Nội dung thực hiện của đề tài gồm: Đánh giá tiềm năng và hiện trạng du lịch MICE tại TP.Cần Thơ; Xây dựng, vận hành và đánh giá mô hình du lịch MICE tại TP Cần Thơ; Đề xuất giải pháp, kiến nghị cơ chế chính sách để phát triển du lịch MICE tại TP.Cần Thơ.

Đề tại được thực hiện sẽ làm cơ sở để du lịch thành phố thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố nói chung và du lịch MICE nói riêng; Đề xuất giải pháp thích hợp trong phát triển chất lượng du lịch MICE, đảm bảo cho phát triển bền vững; Kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác tham mưu UBND về chính sách phát triển du lịch MICE; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và các đơn vị có liên quan đối với vấn đề phát triển du lịch nói chung và du lịch MICE nói riêng.

Nhóm nghiên cứu  

Hội đồng tuyển chọn đã thống nhất thông qua đề tài, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa lại thuyết minh theo góp ý của thành viên trong hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ