SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ”
Chiều ngày 7/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tổ chức hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ” do Tiến sĩ Trần Việt Trường – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Ủy Cần Thơ làm chủ nhiệm, Văn Phòng Thành Ủy TP.Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi đánh giá

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu khảo sát và đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP.Cần Thơ; Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ; Xây dựng, vận hành và đánh giá hiệu quả 01 mô hình tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở TP. Cần Thơ.

Thành viên hội đồng

Qua thời gian triển khai, đề tài đã triển khai những nội dung về những vấn đề lý luận cơ bản về tuyên truyền, nâng cao công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer; Thực trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào người Khmer ở TP.Cần Thơ hiện nay; Mục tiêu, phương hướng và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở TP.Cần Thơ; Xây dựng và vận hành mô hình tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở TP.Cần Thơ.

Nhóm nghiên cứu 

Kết quả đạt được trong quá trình triển khai: Ban chủ nhiệm đã tiến hành nghiên cứu tổng quan; thực hiện phỏng vấn chuyên gia và điều tra xã hội học; tổ chức 02 cuộc hội thảo khoa học; thực hiện 8/10 chuyên đề nghiên cứu; xây dựng và biên dịch bộ tài liệu song ngữ Việt – Khmer “Nâng cao công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay”.

Dự kiến những công việc cần triển khai trong thời gian tới: Tiến hành thực nghiệm công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ; Hoàn thành báo cáo Kinh nghiệm từ việc thực nghiệm mô hình tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở TP.Cần Thơ; Hoàn thành báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực nghiệm mô hình tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở TP.Cần Thơ; Hoàn thành báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết.

Hội đồng đánh giá đề tài thực hiện đúng tiến độ và nội dung nghiên cứu, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa và bổ sung thêm một số nội dung theo như góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ