SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
THÔNG BÁO triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thông báo số 262/TB-SKHCN ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện trước việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố tại Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018.

2. Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, bao gồm:

- Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm phục vụ của Bưu điện hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và trả kết quả đến tận tay người dân tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân trên phạm vi toàn quốc.

Bảng giá cước dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ được công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ và tại các điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn quận, huyện.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được biết để thực hiện./.

(Đính kèm Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính)

TT

Tên thủ tục hành chính

Được thực hiện qua Bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả

kết quả

III.

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

1

Cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế):

x

x

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

3

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

4

Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

5

Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

x

6

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

x

x

 

Chi tiết file đính kèm Tại đây

Sở Khoa học và Công nghệ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ