SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

THÔNG BÁO tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ
Thông báo số 761/TB-SKHCN ngày 07/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ

Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ để liên hệ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ, nếu gặp khó khăn,  vướng mắc liên quan đến một trong các nội dung như:

-  Hành vi chậm trễ, gây phiền hà, hướng dẫn lòng vòng hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của công chức, viên chức;

-  Thái độ hách dịch, phục vụ không vui vẻ, không nhiệt tình; hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, cò mồi, móc nối để giải quyết nhanh thủ tục hành chính;

- Thu phí, lệ phí cao hơn mức phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

-  Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với quy định của cấp trên hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

-  Những vấn đề vướng mắc khác có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân vui lòng phản ánh, kiến nghị bằng một trong các hình thức sau:

1. Truy cập vào Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn, mục phản ánh kiến nghị) hoặc Cổng dịch vụ công thành phố: (https://dichvucong.cantho.gov.vn, mục phản ánh kiến nghị).

2. Phản ánh trực tiếp tại trụ sở: Phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ

-  Địa chỉ: Số 02, đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.3817696. Địa chỉ thư điện tử: pkstthc@cantho.gov.vn

3. Số điện thoại đường dây nóng: ông Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Sở. Điện thoại: 0985803049

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, cá nhân khi gửi nội dung phản ánh, kiến nghị cần nêu rõ thông tin cụ thể (tên đơn vị hoặc công chức, viên chức bị phản ánh, vụ việc cần phản ánh, địa điểm xảy ra vụ việc…) để Lãnh đạo Sở có hướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý và phản hồi kịp thời. Những thông tin về tên, địa chỉ, nội dung của người phản ánh được đảm bảo bảo mật. Phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận, xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ -CP của Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được biết./.

 

Chi tiết file đính kèm Tại đây

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ