SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
Tuần 36, đăng ngày 04/9/2020

THỨ HAI: ngày 07/9/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự).

THỨ BA: ngày 08/9/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

THỨ TƯ: ngày 09/9/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban chấp hành Đảng ủy. Điểm tại Hội trường Sở (Mời Ban chấp hành Đảng ủy dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 10/9/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Điểm tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố.

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời các đồng chí Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở tham dự)

THỨ SÁU: ngày 11/9/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. 

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ V (2020-2025). Điểm tại Khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ