SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020 (Điều chỉnh lần 1)
Tuần 37, đăng ngày 14/9/2020

THỨ HAI: ngày 14/9/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc, các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 15/9/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân. Điểm tại Sở KH&CN.

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 16/9/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc với phòng Quản lý Khoa học. Điểm tại Phòng họp Sở (thành phần: Văn phòng, công chức phòng Quản lý Khoa học)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 17/9/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Điểm tại Văn phòng Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 18/9/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Khai mạc Hội thi "Phát triển sản xuất lúa gạo bền vững" năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự duyệt Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ