SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và hướng dẫn đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến”
Sáng ngày 11/11/2020, tại hội trường khách sạn Cửu Long, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và hướng dẫn đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến” cho đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, các Hội, đoàn thể, viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Toàn cảnh buổi tập huấn 

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về sáng kiến và góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo, sáng kiến trong thành phố.

Tại đây, các học viên tham dự lớp sẽ được giới thiệu về hoạt động sáng kiến, sáng tạo; Các quy định về sáng kiến; Hướng dẫn hồ sơ đăng ký và công nhận sáng kiến; Sử dụng và khai thác hiệu quả sáng kiến.

 Ông Trương Hoàng Phương - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ phát biểu tại lớp tập huấn.

Ông Trần Giang Khuê - Văn phòng miền Nam, Cục Sở Hữu trí tuệ trình bày tại lớp tập huấn.

Học viên tham dự lớp tập huấn.

Việc tập huấn công tác đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và hướng dẫn đăng ký, công nhận và khai thác sáng kiến cho các cá nhân và các đơn vị là hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo và sáng kiến của thành phố.

ctngoc

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ