SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Mục tiêu chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ năm 2020
Ngày đăng 19/11/2020

 

I. NỘI DUNG

 

STT

Mục tiêu chất lượng

Đo lường

Biện pháp thực hiện

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

 

1

Hồ sơ được tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định.

100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định.

Thực hiện đúng theo thời gian quy định của pháp luật và đúng theo quy trình ISO đã xây dựng.

01/2020

12/2020

 

2

Áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Trên 30% thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND thành phố công bố ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ít nhất 1% thủ  tục hành chính mức độ 4

Các phòng rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý để đăng ký áp dụng trực tuyến mức độ 3, 4

01/2020

12/2020

 

3

Cá nhân và tổ chức hài lòng về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan.

Tối thiểu 95% phiếu ý kiến của khách hàng hài lòng về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính của cơ quan

Theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng thông qua các câu hỏi.

01/2020

12/2020

 

4

Sử dụng thư điện tử chính thức của thành phố @cantho.gov.vn  đã cấp cho công chức

100% công chức sử dụng thư điện tử thường xuyên cho công việc

Công chức các phòng thực hiện

01/2020

12/2020

 

 

STT

Mục tiêu chất lượng

Đo lường

Biện pháp thực hiện

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

 

5

Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước

Hoàn thành việc kiểm tra định kỳ và  kiểm tra đột xuất tối thiểu 70% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở

Văn phòng chủ trì, Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp thực hiện

01/2020

12/2020

                         

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: 06 tháng/ lần.

 

Sở Khoa học và Công nghệ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ