SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020
Tuần 48 đăng ngày 20/11/2020

THỨ HAI: ngày 23/11/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương tham gia lớp bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020. Điểm tại Trường Chính trị TP. Cần Thơ (Thời gian học 12 ngày, bắt đầu từ 18/11/2020 đến 03/12/2020)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách (Đợt 2). Điểm tại Hội trường Văn phòng HĐND thành phố.

THỨ BA: ngày 24/11/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp và làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản Công ty YOKO về hoạt động chuyển giao Sàn Giao dịch Công nghệ ĐBSCL. Điểm tại Hội trường Sở (Lãnh đạo Văn phòng, P.QLKH, P.QLCN&CN và các đơn vị cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 25/11/2020

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: ngày 26/11/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHXH&NV: “Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự đối với đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự chuỗi sự kiện Techfest VietNam 2020. Điểm tại Hà Nội (Chánh Văn phòng cùng dự)(Từ ngày 26.11 đến ngày 29.11)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng Xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHXH&NV: “Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

THỨ SÁU: ngày 27/11/2020

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Khai mạc Techfest VietNam 2020. Điểm tại Hà Nội (Chánh Văn phòng cùng dự)(Từ ngày 26.11 đến ngày 29.11)

THỨ BẢY: ngày 28/11/2020

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội thảo khoa học về Nông nghiệp năm 2020. Điểm tại Khoa Nông nghiệp, trường ĐH Cần Thơ.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ