SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội đồng thẩm định Đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại

[18/12/2020 15:10]

Sáng ngày 18/12/2020, Sở Công Thương TP.Cần Thơ đã tổ chức hội đồng thẩm định Đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại do Sở Công Thương TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương là cơ quan tư vấn.

Toàn cảnh buổi thẩm định đề án

Đề án được thực hiện nhằm mục tiêu đề xuất một số giải pháp tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP.Cần Thơ theo hướng hiện đại nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp thành phố trong giai đoạn đầu tư và phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung tái cơ cấu theo nhóm ngành công nghiệp chủ yếu và khu vực kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu theo nhóm ngành và một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu; Phát triển và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo khu vực kinh tế; Phát triển và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo khu vực lợi thế của thành phố.

Thành viên hội đồng

Các mục tiêu phát triển và thực hiện có hiệu quả đề án “Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp TP.Cần Thơ theo hướng hiện đại” là việc làm cần thiết, được xây dựng trên cơ sở mục tiêu của quá trình tái cơ cấ kinh tế và ngành công nghiệp cả nước, phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp chung của vùng kinh tế. Qua đó sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển công nghiệp TP.Cần Thơ. Trên cơ sở đầu tư và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ hình thành một mạng lưới công nghiệp trên địa bàn thành phố, tạo cơ hội thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, cũng như hỗ trợ phát triển ngành kinh tế, dịch vụ khác. Từng bước chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của thành phố theo hướng tăng dần các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất công nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường,…

Cơ quan tư vấn

Hội đồng đã thống nhất thông qua đề án, tuy nhiên cơ quan tư vấn cần chỉnh sửa lại một số nội dung theo góp ý của thành viên trong hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài