SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng tuyển chọn đề tài KHXH “Xây dựng mô hình tuyến du lịch đường sông theo liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ tại TP. Cần Thơ”
Chiều ngày 6/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức hội đồng khoa học và công nghệ tuyển chọn đề tài KHXH “Xây dựng mô hình tuyến du lịch đường sông theo liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ tại TP. Cần Thơ” do TS.LS.Nguyễn Tiến Dũng làm chủ nhiệm. Trường Đại học Nam Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi tuyển chọn

Nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích thực trạng tour, tuyến du lịch đường sông, chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông TP.Cần Thơ; Đề xuất giải pháp thực hiện liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông; Xây dựng và đánh giá mô hình liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông.

Thành viên hội đồng

Nghiên cứu sẽ tiến hành thực hiện những nội dung: Phân tích thực trạng tour, tuyến du lịch đường sông, chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông TP.Cần Thơ; Xây dựng mô hình liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông TP.Cần Thơ.

Đề tài được thực hiện sẽ góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của các tác nhân tham gia chuỗi cung ứng du lịch đường sông, phát triển ngành du lịch TP.Cần Thơ, tạo nhiều công ăn việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch đường sông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn cao, hội đồng đã thống nhất thông qua. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ