SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội đồng xét chọn đề tài “Quản lý hệ thống cây xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng công nghệ thông tin”

[07/01/2021 15:16]

Ngày 07/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã thành lập Hội đồng xét chọn đề tài “Quản lý hệ thống cây xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng công nghệ thông tin” do Th.S Nguyễn Kim Hoàng và TS Bùi Hữu Phú làm chủ nhiệm, Sở xây dựng thành phố Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là nhằm đánh giá hiện trạng cây xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ; xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin quản lý bản đồ cây xanh công cộng đô thị thành phố Cần Thơ; xây dựng cơ sở dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video…) hệ thống cây xanh công cộng đô thị, thu thập dữ liệu cây trên các tuyến đường và số hóa dữ liệu bằng công cụ GIS; xây dựng website giới thiệu bản đồ hệ thống cây xanh công cộng đô thị thành phố Cần Thơ phục vụ các cấp độ người dùng, nhà quản lý, chuyên gia cây xanh, người dân, khách du lịch.

Dự kiến đề tài được thực hiện trong 24 tháng với những nội dung cụ thể: đánh giá hiện trạng cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin quản lý bản đồ cây xanh công cộng đô thị; xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống cây xanh công cộng đô thị trên địa bàn quận Ninh Kiều và Huyện Phong Điền; xây dựng website giới thiệu bản đồ hệ thống cây xanh công cộng; xây dựng chương trình đào tạo và hướng dẫn sử dụng.

Dự kiến khi hoàn thành đề tài sẽ cung cấp danh mục hoàn chỉnh các loại cây xanh công cộng đô thị được trồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, danh mục cây hạn chế trồng, cây cấm trồng; bản đồ hiện trạng và quy hoạch tổng thể của hệ thống cây xanh công cộng; hệ thống thông tin quản lý cây xanh đô thị.

Hội đồng đánh giá đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao và nhất trí thông qua.

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ