SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 22/01/2021
Tuần 02 đăng ngày 15/01/2021

THỨ BẢY: 16/01/2021

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học năm học 2020-2021. Điểm tại Nhà tập đa năng, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.

CHỦ NHẬT: 17/01/2021

- Nghỉ.

THỨ HAI: ngày 18/01/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 19/01/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài KHXH “Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH,VP, TTTT cùng dự)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. (Đ/c Quang Đạo – Chi Cục TĐC cùng dự).

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 20/01/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời Chánh Văn phòng Sở; Giám đốc, Phó Giám đốc và kế toán TTƯD cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2021 thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự)

THỨ NĂM: 21/01/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 22/01/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự buổi thẩm định chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế của trường Đại học Nam Cần Thơ. Điểm tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ