SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 08/02/2020 đến ngày 19/02/2021
Tuần 05 đăng ngày 05/02/2021

THỨ HAI: ngày 08/02/2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý)

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn II. Điểm tại Hội trường UBND TP.

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Đảng ủy. Điểm tại Hội trường Sở (Mời BCH Đảng ủy dự)

THỨ BA: ngày 09/02/2021 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý)

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 10/02/2021 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An trực Tết Nguyên đán.

- Nghỉ Tết Nguyên đán

THỨ NĂM: 11/02/2021 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý)

- Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương trực Tết Nguyên đán.

- Nghỉ Tết Nguyên đán

THỨ SÁU: 12/02/2021 (nhằm Mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu)

- Giám đốc Ngô Anh Tín trực Tết Nguyên đán.

- Nghỉ Tết Nguyên đán

THỨ BẢY: 13/02/2021 (nhằm Mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu)

- Phó Giám đốc Trần Hoài Phương trực Tết Nguyên đán.

- Nghỉ Tết Nguyên đán

CHỦ NHẬT: 14/02/2021 (nhằm Mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An trực Tết Nguyên đán.

- Nghỉ Tết Nguyên đán

THỨ HAI - THỨ BA (ngày 15 - 16/02/2021, nhằm Mùng 4, Mùng 5 Tết Nguyên đán):

- Nghỉ Tết Nguyên đán.

THỨ TƯ: 17/02/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 18/02/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 19/02/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ