SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo về Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Căn cứ Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 25 tháng 12 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, chi tiết xem file đính kèm.

Tải file đính kèm.

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ