SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Khảo sát khả năng đối kháng của xạ khuẩn đối với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên khoai môn
Nghiên cứu do nhóm tác giả Lê Yến Nhi - Học viên cao học ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Cần Thơ, Trần Thị Mỹ Hạnh – Viện Cây ăn quả miền Nam và Lê Minh Tường – Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ thực hiện.

Ảnh minh họa

Ở đồng bằng sông Cửu Long, cùng với sự gia tăng diện tích trồng khoai môn là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch hại tấn công làm thất thu năng suất cũng như phẩm chất cây khoai môn làm giảm giá trị thương phẩm trên thị trường. Trong số các loại bệnh hại tấn công trên khoai môn, phải kể đến bệnh thán thư do nấm Colletotricchum spp. gây ra, bệnh xuất hiện ở hầu hết các ruộng trồng khoai môn gây hại quanh năm. Bệnh thán thư phát triển mạnh trong mùa mưa, điều kiện nhiệt độ, ẩm độ cao và gây hại trên nhiều bộ phận của cây. Hiện nay, có nhiều biện pháp phòng trừ bệnh nhưng chủ yếu vẫn là sử dụng thuốc hóa học. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng thuốc hóa học như vậy có thể dẫn đến hiện tượng mầm bệnh kháng thuốc, làm giảm nguồn thiên địch có sẵn trong tự nhiên cũng như vi sinh vật có ích trong đất và làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên cây khoai môn. Kết quả phân lập được 87 chủng xạ khuẩn từ đất trồng khoai môn ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Có 29 trong tổng số 87 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum sp. và 4 chủng CM.AG1, LV.ĐT11, VL9 và ĐT15 có khả năng đối kháng cao với bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 5,8 mm; 5,7 mm; 4,9 mm; 4,8 mm và hiệu suất đối kháng lần lượt là 54,48%; 51,57%; 48,88%; 48,21% ở thời điểm 7 ngày sau bố trí thí nghiệm. Bên cạnh đó, khả năng ức chế sự hình thành bào tử nấm Colletotrichum sp. của 4 chủng xạ khuẩn (CM.AG1, LV.ĐT11, VL9 và ĐT15) được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 4 lần lặp lại.

Kết quả cho thấy, 2 chủng CM.AG1 và LV.ĐT11 thể hiện khả năng ức chế sự hình thành bào tử nấm Colletotrichum sp. cao với log mật số bào tử nấm thấp lần lượt là 5,898 và 6,418 (bào tử/ml) ở thời điểm 11 ngày sau xử lý. Ngoài ra, khả năng ức chế bào tử nấm Colletotrichum sp. mọc mầm của 4 chủng xạ khuẩn trên cũng được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm với 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, 2 chủng CM.AG1 và LV.ĐT11 thể hiện khả năng ức chế sự mọc mầm của bào tử nấm Colletotrichum sp. cao nhất với tỷ lệ bào tử nấm mọc mầm thấp nhất lần lượt là 31,04% và 32,98% ở thời điểm 24 giờ sau xử lý.

ctngoc

Tạp chí nông nghiệp Việt Nam, số 22/2020
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ