SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố thực hiện năm 2022 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Đề xuất nhằm nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên, công nghệ cao (công nghệ chủ chốt của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế tạo, công nghệ chế biến, công nghệ vật liệu mới) trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, năng lượng và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Có 03 nguyên tắc xây dựng Đề xuất: Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố; Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ KH&CN quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Có địa chỉ ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và được cơ quan, tổ chức cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022; A1-ĐXĐT-ĐAA2-ĐXDASXTN A3-ĐXDAKHCN

PQLKH - Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ