SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đánh giá khả năng thích hợp đất đai cho một số cây trồng chính ở tỉnh Hải Dương
Nghiên cứu do nhóm tác giả Trần Thị Minh Thu, Trần Minh Tiến, Trần Anh Tuấn, Vũ Thị Hồng Hạnh, Đỗ Trọng Thăng, Nguyễn Bùi Mai Liên, Mai Thị Hà và Vi Thị Huyền – Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện nhằm có biện pháp sử dụng và cải tạo phù hợp với yêu cầu của từng loại cây trồng.

Ảnh minh họa

Hải Dương có tổng diện tích tự nhiên 166.824 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm diện tích khá lớn 106.984 ha, là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Tuy nhiên, Hải Dương chưa có những nghiên cứu sâu và chi tiết về điều kiện thổ nhưỡng đến từng huyện, hơn nữa, nông nghiệp là ngành sản xuất phụ thuộc rất nhiều điều kiện tự nhiên, trong đó có đất đai, khí hậu, nguồn nước, trong khi thị trường là một trong những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh, sự tồn tại và phát triển của sản phẩm nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì việc xác định các cây trồng chính và bố trí cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai là rất quan trọng. Muốn vậy, phải đánh giá được mức độ thích hợp, tiềm năng của đất đai đối với từng loại cây trồng nhằm đưa ra các biện pháp sử dụng tài nguyên đất hợp lý, bảo vệ môi truồng sinh thái, hướng đến mục tiêu sản xuất hàng hóa quy mô. Ngoài ra, đánh giá đất đai còn giúp chính quyền địa phương và người dân bố trí sản xuất theo mùa vụ, quản lý thị trường nông sản và có biện pháp sử dụng, cải thiện độ phì nhiêu đất, duy trì và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đánh giá khả năng thích hợp đất đai cho toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương được thực hiện theo hướng dẫn của FAO trên diện tích 78.606,21 ha. Các loại cây trồng/nhóm cây trồng chính được lựa chọn đánh giá gồm: lúa, ngô, bắp cải/su hào, dưa lê/dưa chuột, hành/tỏi củ, cà rốt, củ đậu, lạc, nhãn/vải, ổi, cây ăn quả có múi và cây na. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên của tỉnh và yêu cầu sử dụng đất của cây trồng được lựa chọn đã xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất và đã xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai (ĐVĐĐ) gồm 58 ĐVĐĐ.

Kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng thích hợp đất đai cho các loại cây trồng/nhóm cây trồng chính cho thấy: Các loại cây hằng năm như lúa, ngô có diện tích thích hợp cao ở hầu hết các huyện; các loại cây rau màu có tiềm năng phát triển ở các huyện có địa hình bằng phẳng, đảm bảo điều kiện nước tưới; các loại cây ăn quả có tiềm năng phát triển mạnh ở các huyện: Thanh Hà, Tứ Kỳ, Ninh Giang, thành phố Chí Linh. Đã xây dựng được bản đồ phân hạng mức độ thích hợp đất đai tỉnh Hải Dương tỷ lệ 1/50.000 với 54 kiểu thích hợp đất đai, đây là cơ sở khoa học để quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển các loại cây trồng phù hợp ở tỉnh Hải Dương.

ctngoc

Tạp chí nông nghiệp Việt Nam, số 22/2020
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ