SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc (Điều chỉnh lần 3) của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021
Tuần 07 điều chỉnh ngày 02/3/2021

THỨ HAI: ngày 01/03/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp về xây dựng đề án sắp xếp kiện toàn bộ máy theo Nghị định số 120/NĐ-CP. Điểm tại Hội trường Sở (Mời VP Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và viên chức phụ trách trực tiếp dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín,  Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Hội trường Văn phòng HĐND thành phố

THỨ BA: ngày 02/03/2021

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Điểm tại Hội trường Sở (Mời BCH Công đoàn dự)

- 15 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri cơ quan để giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời lãnh đạo các phòng, đơn vị, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và Đảng viên các Chi bộ cùng dự).

THỨ TƯ: ngày 03/03/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về dự toán năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở (Mời VP Sở, BGĐ TTKT, Chi Cục cùng dự) (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài KHCN "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ, hỏi đáp thủ tục hành chính tại thành phố Cần Thơ". Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, TTTT cùng dự)

THỨ NĂM: 04/03/2021

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 02 năm 2021 của UBND TP. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 09 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp bàn chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, TTƯD cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Đảng ủy. Điểm tại hội trường Sở (Mời BCH Đảng ủy dự)

- 15 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương tiếp và làm việc với Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLCN&CN, P.QLKH, TTƯD, KVip cùng dự)

THỨ SÁU: 05/03/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tham dự kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Hội trường UBND TP.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ