SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc đăng ký dự án ứng dụng khoa học - công nghệ và nhu cầu cần chuyển giao các tiến bộ khoa học thực hiện trong năm 2021
Để phục vụ công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật đến người dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình khoa học và công nghệ đạt hiệu quả, thúc đẩy khoa học và công nghệ quận phát triển. Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt trân trọng thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:

- Đề xuất các dự án ứng dụng khoa học - công nghệ thực hiện trong năm 2021 (Các dự án ứng dụng sử dụng kết quả của các đề tài nghiên cứu trước đã được công nhận kết quả thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền). Đơn vị đề xuất dự án ứng dụng khoa học - công nghệ đăng ký về Phòng Kinh tế (Đính kèm phiếu đề xuất). Phòng sẽ tổng hợp thông qua Hội đồng Khoa học - Công nghệ quận, UBND quận xây dựng Danh mục dự án khoa học - công nghệ thực hiện trong năm 2021.

- Đối với các đơn vị trên địa bàn quận Thốt Nốt: nếu có nhu cầu cần chuyển giao các tiến bộ khoa học giải quyết các nhu cầu cấp thiết trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân xoay quanh các lĩnh vực như nông nghiệp, sức khỏe, công nghiệp... (Theo mẫu đính kèm). Phòng sẽ tổng hợp và mời gọi các đơn vị có đủ năng lực thực hiện việc chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của địa phương. Phiếu đề xuất và nhu cầu chuyển giao các tiến bộ khoa học gửi về Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt chậm nhất là ngày 04/6/2021. Sau ngày 04/6/2021 các đơn vị không gửi phiếu, xem như không có nhu cầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt.

Địa chỉ: Khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TPCT.

Điện thoại: 02923.851.208

Email: ktthotnot@cantho.gov.vn

Rất mong nhận được sự nhiệt tình tham gia của các đơn vị./.

Tải chi tiết văn bản tại đây.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ